Nuu Kakadaŋŋ Ko
Cornelius Wambi Gulere
Catherine Groenewald

Ekɔi lɛ yɛ kpitioo tsɔ.

1

Eshinaa gbɛ lɛ yɛ kpitioo tsɔ.

2

Esaatso lɛ ekɛɛɛ kwraa.

3

E'kɔɔkpe lɛ ekwɔɔɔ kwraa.

4

Nuu nɛɛ kɛ kwraa tsɔ.

5

Efee kɔi kɛ nine kakadaŋŋ.

6

Ekpɛ shinaatso kakadaŋŋ.

7

Ekpɛ saatso ni kɛ waa diɛŋtsɛ.

8

Ehe okɔɔkpe ni kwɔ waa diɛŋtsɛ.

9

Eta sɛi ni kwɔ gojoo nɔ. Ekɛ faka ni kɛ waa ye nii.

10

Eshi eshia lɛ ni eyahi koo agbo ko mli. Ehi shi afii babaoo.

11
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Nuu Kakadaŋŋ Ko
Author - Cornelius Wambi Gulere
Translation - Aisha Nelson
Illustration - Catherine Groenewald
Language - Ga
Level - First words