Dama ni mashuhuri!
Michael Oguttu
Vusi Malindi

Ndungu yangu mdogo anachelewa kuamka.

Mimi huamka mapema kwani, mimi ni mashuhuri!

1

Mimi ndiye hufungua dirisha asubuhi.

2

Mama huniambia, "Wewe ni nyota yangu ya asubuhi."

3

Ninajiosha mwenyewe wala sihitaji usaidizi wowote.

4

Sijali kuoga kwa maji baridi wala kutumia sabuni inayonuka.

5

Mama akinikumbusha kupiga mswaki, ninamjibu, "Siwezi kusahau, mama!"

6

Baada ya kuoga, mimi huwaamkua babu na shangazi.

Kisha ninawatakia siku njema.

7

Huvaa nguo mwenyewe. "Nimekuwa mkubwa sasa," humwambia mama.

8

Ninaweza kufunga vifungo vyangu na kukaza kamba za viatu vyangu.

9

Humhimiza ndugu yangu kwenda shule.

10

Hufanya bidii kwa kila njia nikiwa darasani.

11

Mimi hufanya vizuri mambo haya kila siku.

Lakini, ninachopenda zaidi, ni kucheza!

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Dama ni mashuhuri!
Author - Michael Oguttu
Translation - Brigid Simiyu
Illustration - Vusi Malindi
Language - Kiswahili
Level - First sentences