Kuwahesabu Wanyama
Zanele Buthelezi
Rob Owen

Tembo mmoja anaenda kunywa maji.

1

Twiga wawili wanakaribia kunywa maji.

2

Nyati watatu na ndege wanne pia wanaenda kunywa maji.

3

Swala watano na nguruwe mwitu sita wanafika mahali kuna maji.

4

Pundamilia saba wanakimbia kwenda kunywa maji.

5

Chura wanane na samaki tisa wanaogelea majini.

6

Simba mmoja ananguruma. Anataka kunywa maji.

Ni nani anamwogopa simba?

7

Tembo mmoja na simba mmoja wanakunywa maji pamoja.

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Kuwahesabu Wanyama
Author - Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek
Translation - Susan Kavaya
Illustration - Rob Owen
Language - Kiswahili
Level - First words